BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG SKY

Bảng giá Sky

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Sky A840 800.000 550.000
Sky A850 950.000 600.000
Sky A860 1.000.000 700.000
Sky A870 700.000 Liên hệ
Sky A880 1.300.000 800.000
Sky A890 1.300.000 800.000
Sky A900 1.300.000 800.000
Sky A910 1.600.000 600.000

BẢNG GIÁ THAY CAMERA – PIN – WIFI SKY

Dòng điện thoại Giá thay Camera (VNĐ) Giá thay Pin (VNĐ) Giá thay Wifi (VNĐ)
Sky A840 300.000 Liên hệ 400.000
Sky A850 400.000 Liên hệ 450.000
Sky A860 450.000 Liên hệ 450.000
Sky A870 450.000 Liên hệ 450.000
Sky A880 450.000 Liên hệ 450.000
Sky A890 450.000 Liên hệ 450.000
Sky A900 450.000 Liên hệ 450.000
Sky A910 500.000 Liên hệ 450.000