BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG FPT

Bảng giá FPT

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
FPT HD II Liên hệ 450.000
FPT IV Liên hệ 350.000
FPT IV Liên hệ 400.000
FPT V Liên hệ 450.000
FPT VI Liên hệ 450.000
FPT F69 Liên hệ 350.000
FPT F52 Liên hệ 350.000
FPT F55 Liên hệ 400.000
FPT F51 Liên hệ 500.000
FPT F60 Liên hệ 450.000
FPT F19 Liên hệ 300.000
FPT F18 Liên hệ 350.000
FPT X559 Liên hệ 450.000