BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG MOBIISTAR

 

Dòng điện thoại Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Mobiistar Touch Bean 402C 350.000 350.000
Mobiistar Touch Bean 402M 400.000 350.000
Mobiistar Touch Bean 412C 400.000 350.000
Mobiistar Touch Kem 452 Liên hệ 350.000
Mobiistar Touch Kem 462 Liên hệ Liên hệ
Mobiistar Touch Bean 452T Liên hệ 350.000
Mobiistar Lai 504C 800.000 450.000
Mobiistar Lai 504M Liên hệ Liên hệ
Mobiistar Touch Lai 504Q 450.000 350.000
Mobiistar Lai 512 400.000 350.000
Mobiistar Lai Y Liên hệ Liên hệ
Mobiistar Lai Z 450.000 350.000
Mobiistar Lai Z1 600.000 350.000
Mobiistar Lai Z2 450.000 Liên hệ
Mobiistar Lai Zena 450.000 400.000
Mobiistar Lai Zoro Liên hệ 350.000
Mobiistar Lai Zoro 2 Liên hệ Liên hệ
Mobiistar Tab One Liên hệ 350.000
Mobiistar Yuna S 800.000 400.000
Mobiistar Yuna C Liên hệ Liên hệ
Mobiistar Yuna 650.000 Liên hệ
Mobiistar Yuna 1 Liên hệ Liên hệ
Mobiistar Yuna X 2017 Liên hệ Liên hệ
Mobiistar Zumbo 800.000 400.000
Mobiistar Lai Zumbo S Liên hệ Liên hệ
Mobiistar Lai Zumbo S Lite Liên hệ Liên hệ
Mobiistar Zumbo S2 800.000 Liên hệ
Mobiistar Zumbo S2 Dual 850.000 Liên hệ
Mobiistar Lai Zumbo J2 700.000 400.000
Mobiistar Zumbo J 2017 Liên hệ Liên hệ
Mobiistar Yollo 800.000 Liên hệ
Mobiistar Yuki 650.000 Liên hệ
Mobiistar Prime 508 900.000 500.000
Mobiistar Prime 558 1.100.000 700.000
Mobiistar Prime Xense 950.000 Liên hệ
Mobiistar Buddy 400.000 350.000
Mobiistar Prime X 800.000 Liên hệ
Mobiistar Prime X1 900.000 ———
Mobiistar Prime X 2017 Liên hệ Liên hệ
Mobiistar Prime X Grand Liên hệ Liên hệ
Mobiistar Prime X Max 2018 (new) 1.100.000 450.000
Mobiistar E1 (new) 1.000.000 400.000
Mobiistar E Selfie (new) 1.100.000 400.000
Mobiistar X (new) 900.000 Liên hệ
Mobiistar X1 Notch (new) Liên hệ Liên hệ