MÀN HÌNH VSMART – MẶT KÍNH CẢM ỨNG VSMART

Dòng điện thoại Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính (VNĐ)
Joy 1 800.000 350.000
Joy 1+ Plus 800.000 350.000
Active 1 950.000 350.000
Active 1+ Plus 850.000 350.000
Vsmart Live 1.900.000 400.000
Vsmart Bee 600.000 400.000
Vsmart Joy 2+ Plus 900.000 400.000
Vsmart Star 650.000 400.000
Vsmart Active 3 1.600.000 500.000
Vsmart Bee 3 liên hệ 450.000
Vsmart Star 3 liên hệ 400.000
Vsmart Joy 3 liên hệ 400.000
Vsmart Star 4 liên hệ liên hệ
Vsmart Aris 5G liên hệ liên hệ
Vsmart LUX 5G liên hệ liên hệ
Vsmart Live 4 liên hệ liên hệ

Dán cường lực tất cả các dòng Vsmart chỉ 30k

MẶT KÍNH LƯNG (NẮP LƯNG) VSMART 

Dòng điện thoại Giá kính sau ( nắp lưng) (VNĐ)
Joy 1 Liên Hệ
Joy 1+ Plus 350.000
Active 1 Liên Hệ
Active 1+ Plus 350.000

PIN VSMART 

Dòng điện thoại Giá pin (VNĐ)
Joy 1 Liên Hệ
Joy 1+ Plus Liên Hệ
Active 1 Liên Hệ
Active 1+ Plus Liên Hệ

KÍNH CAMERA VSMART 

Dòng điện thoại Giá kính camera (VNĐ)
Joy 1 Liên Hệ
Joy 1+ Plus 450.000
Active 1 Liên Hệ
Active 1+ Plus Liên Hệ