BẢNG GIÁ MẶT KÍNH CẢM ỨNG IPAD

Dòng iPad Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ)
iPad 1 1.400.000 500.000
iPad 2 800.000 400.000
iPad 3 800.000 400.000
iPad 4 900.000 400.000
iPad Air 1 1.800.000 Loại 1: 650.000

Loại 2: 450.000

iPad Air 2 3.300.000 800.000
iPad Mini 1 1.200.000 400.000
iPad Mini 2 1.800.000 400.000
iPad Mini 3 1.800.000 400.000
iPad Mini 4 2.500.000 700.000
iPad Pro 9.7 3.500.000 1.200.000
iPad Pro 12.9 Liên hệ 1.500.000
iPad Gen 5 2017 1.800.000 650.000
iPad Gen 6 2018 1.800.000 700.000
iPad Pro 10.5 4.000.000 1.200.000
iPad Pro 11 Liên hệ Liên hệ
iPad Pro 12.9 2018 Liên hệ 1.500.000
iPad Gen 7 Liên hệ Liên hệ
iPad Mini 5 Liên hệ Liên hệ
iPad Air 10.5 Liên hệ Liên hệ
iPad 9.7 2019 Liên hệ Liên hệ
iPad 10.2 2019 Liên hệ Liên hệ

BẢNG GIÁ PIN IPAD

Dòng iPad Giá Pin (VNĐ)
iPad 1 550.000
iPad 2 450.000
iPad 3 450.000
iPad 4 450.000
iPad Air 1 550.000
iPad Air 2 550.000
iPad Mini 1 500.000
iPad Mini 2 500.000
iPad Mini 3 500.000
iPad pro 9.7 600.000
iPad Mini 4 500.000
iPad pro 12.9 900.000
iPad pro 10.5 700.000
iPad pro 11 Liên hệ
iPad pro 12.9 (2018) Liên hệ
iPad Gen 7 Liên hệ
iPad Mini 5 Liên hệ
iPad Air 10.5 Liên hệ
iPad 9.7 2019 Liên hệ
iPad 10.2 2019 Liên hệ